Raak je verstrikt in je emoties of in contact met anderen?

Haptotherapie en je emoties

Uitgangspunt in de haptonomie is dat het gezond en belangrijk is om aandacht voor je gevoelens te hebben. We zien het lichaam als drager van gevoelens en deze gevoelservaringen zijn dus in je lichaam terug te vinden. 

Bang, boos, blij en bedroefd

We gaan uit van 4 basis emoties: blij, bang, bedroefd en boos en ze vertellen betekenisvolle dingen je over jezelf en hoe jij je voelt en verhoudt met de wereld om je heen. Het zijn boodschappers met een belangrijke mededeling. Je wordt boos als (je het gevoel hebt dat) iemand je onrecht aandoet of over je grenzen gaat, dat is voelbaar in je lijf door een naar voren en buiten gerichte beweging, nee, weg ermee! Verdriet is nodig om een verlies van iets waar je veel van houdt een plek te geven, het is een naar binnen gericht beweging. Het houdt je bij jezelf, waar zorg en aandacht nodig is. Angst maakt je alert, zorgvuldig en voorzichtig, op je plek of naar achter, klein en behoed je dus voor schade in (levens)bedreigende omstandigheden. Dan is er ook nog blij, een open beweging, er is ruimte, er is geen stress of behoefte om de omstandigheden te wijzigen, het is fijn, aangenaam en goed zo.

Je gevoelens vertellen je dus van alles en door naar je lichaam en je gevoel te luisteren kun je ontdekken wat je eigenlijk dwars zit, waar je verstart of waar je je grenzen overgaat. 

Eerste stap in het omgaan met emoties en gevoelens is ze te herkennen; welk gevoel wordt er geraakt in jou? De tweede stap is te ontdekken wat dit jou vertelt in je relatie met de ander of de wereld om je heen. Emoties kunnen heel verstrikkend en verwarrend voelen in contact met anderen, wat heeft nou met jezelf en wat heeft nou met de ander te maken? Want onze geschiedenis en oude ervaringen kleuren veel in over hoe we emotioneel op andere mensen reageren. Dit herkennen, ontwarren en doorleven van gevoelens doen we samen in de therapie, zodat je gevoelens en emoties als belangrijke richtingaanwijzers kan gaan ervaren, ze wijzen je de weg. 

Je ontdekt wie je bent, wat je goed doet en wat belangrijk voor je is. Zo kan je voor jezelf zorgen, op je eigen benen staan, je behoeften inbrengen in het contact met de ander, met respect voor elkaar gevoelens en verschillen.