Haptotherapie bij angst

Angst heeft een waarschuwende functie en is een emotie die eigenlijk heel normaal is. Door angst of spanning te voelen kan je je grenzen voelen. Angst is een belangrijke en goede raadgever. Teveel of herhaalde angst kan echter ook belemmerend werken, als het je basisvertrouwen, je eigen groei en ontwikkeling in de weg gaat staan. Angstklachten, variërend van onrust, schaamte, wantrouwen, minderwaardigheidsgevoel, faalangst en slaapstoornissen tot hyperventilatie en paniek, zijn veel voorkomende klachten. Letterlijk vertalen deze angstklachten zich in je lichaam. Angst ontneemt je de ruimte, maakt je smaller, je bent maar op een ding gericht. Angst fixeert je op het beangstigde, het beangstigde ontwijken of te overwinnen.

Vertrouwd raken met de reacties van je lijf

Haptoherapie is erop gericht je (opnieuw) vertrouwd te laten raken met je lichamelijke reacties en de gevoelsmatige betekenis ervan, waardoor je je weer veilig kan gaan voelen in je eigen lijf. Door de eerste angstsignalen (emoties en fysieke signalen) beter te leren herkennen kan je leren om niet in de grote verstarrende angst terecht te komen. In een veilige omgeving met de therapeut kan je onderzoeken waar en hoe het veilig voor je is in contact: oefenen met nabijheid, verbinding, een kalme omgeving, geruststelling en troost. In contact kan je leren omgaan met je gevoelens van stress en angst, dat je deze gevoelens kunt dragen zonder dat je jezelf erin verliest.

Veiligheid en tempo, onthaasten en het op rustige wijze je lichaam leren ervaren staan centraal. Zo kan je ook beginnen te oefenen met het naar buiten brengen van gevoelens en het aangeven van je grenzen in contact. Zo wordt je lichaam in plaats van probleem weer een raadgever en bron van informatie en een veilig startpunt in contact met de wereld.

Haptotherapie is bij angstklachten het meest zinvol ter voorkoming in een vroeg stadium of wanneer de ergste fase achter de rug is.
Heb je een voorgeschiedenis met een angststoornis, persoonlijkheidsproblematiek of een ernstig trauma die in het hier en nu nog speelt, danwel ben je erg bezig met de dood (suïcide) dan is haptotherapie alleen niet het juiste startpunt. Er kan er wel in samenwerking met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater aan je klachten gewerkt worden.